Diagnostyka pod rehabilitację wzroku

Badanie zawiera:

  1. Komputerową ocenę widzenia – refrakcja obiektywna
  2. Ocenę ostrości widzenia
  3. Diagnostykę widzenia obuocznego
  4. Badanie poprawności ruchów oczu
  5. Szczegółową ocenę zeza (również ukrytego), oraz niedowidzenia
  6. W przypadku wady wzroku dobór okularów korekcyjnych
  7. Ułożenie planu i harmonogramu rehabilitacji

Rejestracja telefoniczna

Racibórz